Sprzedaż hurtowa - tel. 412633237

 

Nieformowane materiały ogniotrwałe

 Ungeformte Produkte

 Products not shaped

 Неформированные изделия

 Неформовані вироби

 Zduńska zaprawa szamotowa ZSZ2/III
 • Fabrycznie przygotowana saucha mieszanka kliny ogniotrwałej i sortowanego kruszywa szamotowego.
 • Przeznaczona do łączenia prostek, płytek szamotowych w piecach kaflowych, kominkach, indywidualnych piecach grzewczych oraz dokonywnaia drobnych napraw.
 • Po wypaleniu odporna na działenie temperatury do 1300 oC.
 • Dostarczane są do odbiorcy w stanie suchym. Na miejscu budowy zarabia się je wodą. Do zaprawy ZSZ2/III stosowanej do temperatury 1000oC zaleca się wprowadzić dodatki spiekające tj.: szklo wodne sodowe lub cement portlandzki, które działają jak topnik ułatwiający spiekanie.
 • Przechowywać w miejscach suchych i w nie uszkodzonych opakowaniach, bezterminowo.


 


Dane techniczne: Opakowania ZSZ2/III: 5 kg; 10 kg; 25 kg

Analiza chemiczna
AI2O3
Fe2O3
%
28,00
3,00
Uziarnienie
mm
0,00 - 2,0
Zawartość nadziarna
%
<5
Ogniotrwałość zwykła
oC
1670

 

 

Klasyczne wyroby nieformowane 

 • zaprawy szamotowe w gat. ZSZ
 • zaprawy wysokoglinowe i andaluzytowi w gat. ZAL60 i ZA-AN
 • zaprawy izolacyjne w gat. ZL i ZLPC
 • betony szamotowe w gat. BOS (125-150)
 • betony andaluzytowe i boksytowe w gat. BOA i BOB
 • beton korundowy w gat. BOK160
 • betony izolacyjne w gat. BI (8-13)

 

Specjalistyczne wyroby nieformowane 

 • niskocementowe betony andaluzytowe w gat. BNA
 • niskocementowe betony boksytowe w gat. BNB
 • niskocementowe betony oparte na szlachetnych elektrokorundach w gat. BNE

 

Wszystkie betony mogą być stosowane jako warstwa robocza lub izolacyjno-ochronna w zależności od warunków pracy urządzenia. Mogą współpracować z wyrobami wypalanymi i betonami innych gatunków.

Betony dostarczane są w postaci suchych mieszanek, oddzielnie kruszywo i cement, z których można wykonać wyłożenie ogniotrwałe w urządzeniach cieplnych lub formować prefabrykaty betonowe.

Na życzenie klienta przygotowujemy też mieszanki gotowe do zastosowania tzn. kruszywo i cement są już wymieszane na naszych mieszarkach.


 

 Ungeformte Produkte

Ungeformte Produkte


Schamotte mörtel ZSZ2/III
 • Die Erzeugnisse werden zum Verbinden der entsprechenden feuerfesten Waren angewendet.
 • SCHAMOTTE- MAHLGÜTER wird zur Betonproduktion angewendet.
 • Der Lehm ist zur Vorbereitung von Masse und Lehmmörtel angewendet.


 


Technische Daten: Packung ZSZ2/III: 5 kg; 10 kg; 25 kg

Chemische Analyse
AI2O3
Fe2O3
%
28,00
3,00
Körnung
mm
0,00 - 2,0
Überkorn
%
<5
Feuerfestigkeit
oC
1670

 


 

 Products not shaped

Products not shaped


Zduńska fireclay mortar ZSZ2/III
 • Factory prepared dry mixture of refractory wedges and sorted aggregates szamotowego.
 • Designed to combine
 • prostek, tile kilns in the refractory tile, fireplaces, heating stoves of individual and small dokonywnaia repair.
 • After burning resistant to temperatures up to 1300 C.
 • are delivered to the recipient in the dry state. On site to earn them with water. For mortar ZSZ2/III used to the temperature of 1000 C it is advisable to introduce additives spiekające ie water glass sodium or Portland cement, which act as a flux to facilitate sintering. < / li>
 • Store in dry and undamaged packaging, indefinitely.


 


Specifications: ZSZ2/III Packaging: 5 kg, 10 kg; 25 kg

Chemical analysis
AI 3
Fe 3
%
28.00
3.00
texture
mm
0.00 - 2.0
Content nadziarna
%
<5
Refractoriness
C
1670

 


 

 Неформированные изделия

Неформированные изделия


Шамотный печной раствор ZSZ2/!!!
 • Фабрично приготовленная сухая смесь огнеупорной глины и сортового месива шамотного
 • Предназначена для крепления кирпича, плиток шамотных в кафельных печах, каминах, индивидуальных обогревательных печах, а также для мелкого ремонта
 • После обжига выдерживает нагревание температуре 1300оС
 • Доставляется к получателю в сухом виде. На месте строительства замешивают ее на воде. К раствору ZSZ2 / III, используемому при температуре 1000оС необходимо добавить спекающие добавки: содовое водное стекло или портландцемент, которые действуют как флюс, что облегчает спекание.
 • Беречь в сухом месте и в неповрежденных упаковках без конкретных сроков сохранения.


 


Технические данные:Opakowania ZSZ2/III: 5 kg; 10 kg; 25 kg

Analiza chemiczna
AI2O3
Fe2O3
%
28,00
3,00
Uziarnienie
mm
0,00 - 2,0
Zawartość nadziarna
%
<5
Ogniotrwałość zwykła
oC
1670

 

 

 Неформовані вироби

Неформовані вироби


Шамотний пічний розчин ZSZ2/III
 • Фабрично приготована суха суміш вогнетривкої глини і сортованого місива шамотного
 • Призначена для кріплення цегли, шамотних плиток у кахлевих печах, камінах, індивідуальних печах, а також для дрібного ремонту
 • Після випалення витримує нагрівання до температури 1300оС
 • Доставляється до отримувача в сухому стані. На місці будови замішують її на воді. Для розчину ZSZ2/III використовуваного при температурі 1000оС потрібно додати спікаючі добавки, тобто: содове водне скло або портландцемент, які діють як флюс, що полегшує спікання.
 • Зберігати в сухому місці і в непошкоджених упаковках без певнихтермінів зберігання


 


Технічні дані:Opakowania ZSZ2/III: 5 kg; 10 kg; 25 kg

Хімічний аналіз
AI2O3
Fe2O3
%
28,00
3,00
Грануляція
mm
0,00 - 2,0
Вміст зернистості
%
<5
Вогнетривкість звичайна
oC
1670
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl